Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Szanowni Państwo !

Przedstawiamy Państwu Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie. Pragniemy w tym miejscu przypomnieć, że jest to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Jesteśmy głęboko przekonani, że Państwa uwagi przyczynią się do usprawnienia prac związanych z budową BIP oraz zapewnienia komfortu korzystania z biuletynu przez użytkowników.

Wszelkie sugestie i uwagi prosimy kierować do redakcji Biuletynu
redakcja

Data wytworzenia
Opublikował w BIP PCPR Lubaczów
Data opublikowania
Zmodyfikował Dorota Żukowicz
Data ostatniej aktualizacji
Liczba wyświetleń 2326
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
Dorota Żukowicz Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz - Strona - sortowanie podstron
Dorota Żukowicz Pliki do pobrania - Strona - nowa
Beata Zadworna - Strona - sortowanie podstron
Beata Zadworna - Strona - sortowanie podstron
Beata Zadworna - Strona - sortowanie podstron
Beata Zadworna Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - Strona - nowa
Dorota Żukowicz - Strona - sortowanie podstron
Dorota Żukowicz Deklaracja dostępności - Strona - nowa
Beata Zadworna - Strona - sortowanie podstron
Beata Zadworna - Strona - sortowanie podstron
Beata Zadworna - Strona - sortowanie podstron
Beata Zadworna Ogłoszenia - Strona - nowa
Beata Zadworna - Strona - sortowanie podstron
Beata Zadworna - Strona - sortowanie podstron
Beata Zadworna - Strona - sortowanie podstron
Beata Zadworna - Strona - sortowanie podstron
Beata Zadworna Finanse - Strona - nowa
Beata Zadworna Kontakt - Strona - nowa
PCPR Lubaczów logo_bip.png - Manager plików - nowy plik
Beata Zadworna - Strona - sortowanie podstron
Beata Zadworna - Strona - sortowanie podstron
Beata Zadworna - Strona - sortowanie podstron
Beata Zadworna Uchwały - Strona - nowa
Beata Zadworna Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej - Strona - zmiana
Beata Zadworna Witamy w Biuletynie... - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Witamy w Biuletynie... - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Witamy w Biuletynie... - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Witamy w Biuletynie... - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Witamy w Biuletynie... - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Witamy w Biuletynie... - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Instrukcja obsługi BIP - Strona - nowa
Beata Zadworna Redakcja biuletynu - Strona - nowa
Beata Zadworna Dostęp do informacji publicznej - Strona - nowa
Beata Zadworna Strategie, sprawozdania, programy - Strona - nowa
Beata Zadworna Tryb działania - Strona - nowa
Beata Zadworna Informacje ogólne - Strona - nowa
PCPR Lubaczów Witamy w Biuletynie... - Strona - zmiana
PCPR Lubaczów BIP PCPR - Moduł - zmiana zawartości
PCPR Lubaczów BIP PCPR - Moduł - zmiana zawartości
PCPR Lubaczów BIP PCPR - Moduł - zmiana zawartości
PCPR Lubaczów BIP PCPR - Strona - zmiana
PCPR Lubaczów Redaktor - Administratorzy / Grupy - zmiana dostępu
PCPR Lubaczów seblechowicz - Administratorzy / Użytkownicy - nowy
PCPR Lubaczów Strona 3 - Strona - nowa
PCPR Lubaczów Stron 2 - Strona - nowa
PCPR Lubaczów Strona 1 - Strona - nowa
Lp. Tytuł Czas Wersja
1 Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej 52
1 Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej 51
1 Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej 50
1 Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej 49
1 Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej 48
1 47
1 Pliki do pobrania 46
1 45
1 44
1 43
1 Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 42
1 41
1 Deklaracja dostępności 40
1 39
1 38
1 37
1 Ogłoszenia 36
1 35
1 34
1 33
1 32
1 Finanse 31
1 Kontakt 30
1 logo_bip.png 29
1 28
1 27
1 26
1 Uchwały 25
1 Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej 24
1 Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej 23
1 Witamy w Biuletynie... 22
1 Witamy w Biuletynie... 21
1 Witamy w Biuletynie... 20
1 Witamy w Biuletynie... 19
1 Witamy w Biuletynie... 18
1 Witamy w Biuletynie... 17
1 Instrukcja obsługi BIP 16
1 Redakcja biuletynu 15
1 Dostęp do informacji publicznej 14
1 Strategie, sprawozdania, programy 13
1 Tryb działania 12
1 Informacje ogólne 11
1 Witamy w Biuletynie... 10
1 BIP PCPR 9
1 BIP PCPR 8
1 BIP PCPR 7
1 BIP PCPR 6
1 Redaktor 5
1 seblechowicz 4
1 Strona 3 3
1 Stron 2 2
1 Strona 1 1