Informacje ogólne

Data wytworzenia
Opublikował w BIP Beata Zadworna
Data opublikowania
Zmodyfikował Beata Zadworna
Data ostatniej aktualizacji
Liczba wyświetleń 127
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
Beata Zadworna Informacje ogólne - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Informacje ogólne - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Informacje ogólne - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna - Strona - sortowanie podstron
Beata Zadworna - Strona - sortowanie podstron
Beata Zadworna Polityka bezpieczeństwa - Strona - nowa
Beata Zadworna Informacje ogólne - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Informacje ogólne - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Informacje ogólne - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Informacje ogólne - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Informacje ogólne - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Informacje ogólne - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Informacje ogólne - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Informacje ogólne - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Informacje ogólne - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Informacje ogólne - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Skrzynka podawcza - Strona - nowa
Beata Zadworna Ochrona Danych Osobowych - Strona - nowa
Beata Zadworna Informacja o sposobie dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w BIP - Strona - nowa
Beata Zadworna Administrator strony podmiotowej BIP - Strona - nowa
Beata Zadworna Redakcja (adres, skład osobowy, nr telefonu, faxu,adres poczty elektronicznej) - Strona - nowa
Beata Zadworna Moduł wyszukujący - Strona - nowa
Beata Zadworna Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP - Strona - nowa
Beata Zadworna Dane teleadresowe - Strona - nowa
Lp. Tytuł Czas Wersja
1 Informacje ogólne 24
1 Informacje ogólne 23
1 Informacje ogólne 22
1 21
1 20
1 Polityka bezpieczeństwa 19
1 Informacje ogólne 18
1 Informacje ogólne 17
1 Informacje ogólne 16
1 Informacje ogólne 15
1 Informacje ogólne 14
1 Informacje ogólne 13
1 Informacje ogólne 12
1 Informacje ogólne 11
1 Informacje ogólne 10
1 Informacje ogólne 9
1 Skrzynka podawcza 8
1 Ochrona Danych Osobowych 7
1 Informacja o sposobie dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w BIP 6
1 Administrator strony podmiotowej BIP 5
1 Redakcja (adres, skład osobowy, nr telefonu, faxu,adres poczty elektronicznej) 4
1 Moduł wyszukujący 3
1 Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP 2
1 Dane teleadresowe 1