Finanse

ROK 2018

Bilans

Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 r

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Arkusz wyłączeń

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

 

ROK 2019

Bilans

Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 r

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Arkusz wyłączeń

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

ROK 2020
 

Bilans

Informacja dodatkowa do bilansu za 2020 r

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Arkusz wyłączeń

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Data wytworzenia
Opublikował w BIP Beata Zadworna
Data opublikowania
Zmodyfikował Dorota Żukowicz
Data ostatniej aktualizacji
Liczba wyświetleń 113
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
Dorota Żukowicz Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Finanse - Moduł - zmiana zawartości
Lp. Tytuł Czas Wersja
1 Finanse 22
1 Finanse 21
1 Finanse 20
1 Finanse 19
1 Finanse 18
1 Finanse 17
1 Finanse 16
1 Finanse 15
1 Finanse 14
1 Finanse 13
1 Finanse 12
1 Finanse 11
1 Finanse 10
1 Finanse 9
1 Finanse 8
1 Finanse 7
1 Finanse 6
1 Finanse 5
1 Finanse 4
1 Finanse 3
1 Finanse 2
1 Finanse 1