Ogłoszenia

Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie za święto przypadające w sobotę tj.za dzień 11 listopada 2023 r.

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Zarządzenie Nr 11/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie za święto przypadające w sobotę, tj. za dzień 1 stycznia 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 7/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie  z dnia 6 kwietnia 2021 r. o ustaleniu dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę, tj. za dni 1 maja 2021 r. i  25 grudnia 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie  z dnia 1 kwietnia 2020 r. o ustaleniu dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę, tj. za dni 15 sierpnia 2020 r. i  26 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie z dnia  4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

 

Ogłoszenie nr 1 Starosty Lubaczowskiego z dnia 11 lipca 2019 r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

 

Data wytworzenia
Opublikował w BIP Beata Zadworna
Data opublikowania
Zmodyfikował Dorota Żukowicz
Data ostatniej aktualizacji
Liczba wyświetleń 198
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - Strona - nowa
Beata Zadworna Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Ogłoszenia - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Ogłoszenia - Strona - zmiana
Beata Zadworna Ogłoszenia - Strona - zmiana
Lp. Tytuł Czas Wersja
1 Ogłoszenia 34
1 Ogłoszenia 33
1 Ogłoszenia 32
1 Ogłoszenia 31
1 Ogłoszenia 30
1 Ogłoszenia 29
1 Ogłoszenia 28
1 Ogłoszenia 27
1 Ogłoszenia 26
1 Ogłoszenia 25
1 Ogłoszenia 24
1 Ogłoszenia 23
1 Ogłoszenia 22
1 Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 21
1 Ogłoszenia 20
1 Ogłoszenia 19
1 Ogłoszenia 18
1 Ogłoszenia 17
1 Ogłoszenia 16
1 Ogłoszenia 15
1 Ogłoszenia 14
1 Ogłoszenia 13
1 Ogłoszenia 12
1 Ogłoszenia 11
1 Ogłoszenia 10
1 Ogłoszenia 9
1 Ogłoszenia 8
1 Ogłoszenia 7
1 Ogłoszenia 6
1 Ogłoszenia 5
1 Ogłoszenia 4
1 Ogłoszenia 3
1 Ogłoszenia 2
1 Ogłoszenia 1