Powiatowy Program Służący Działaniom Profilaktycznym w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2021-2025

Powiatowy Program Służący Działaniom Profilaktycznym w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2021-2025

Data wytworzenia
Opublikował w BIP Dorota Żukowicz
Data opublikowania
Zmodyfikował Dorota Żukowicz
Data ostatniej aktualizacji
Liczba wyświetleń 63
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
Lp. Tytuł Czas Wersja