Strategie, sprawozdania, programy

Data wytworzenia
Opublikował w BIP PCPR Lubaczów
Data opublikowania
Zmodyfikował Dorota Żukowicz
Data ostatniej aktualizacji
Liczba wyświetleń 110
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
Dorota Żukowicz Strategie, sprawozdania, programy - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Strategie, sprawozdania, programy - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Strategie, sprawozdania, programy - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Strategie, sprawozdania, programy - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Strategie, sprawozdania, programy - Moduł - zmiana zawartości
Dorota Żukowicz Strategie, sprawozdania, programy - Moduł - zmiana zawartości
Beata Zadworna Strategie, sprawozdania, programy - Strona - zmiana
Beata Zadworna Strategie, sprawozdania, programy, uchwały - Strona - zmiana
Beata Zadworna - Strona - sortowanie podstron
Beata Zadworna Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2018-2020 - Strona - nowa
Beata Zadworna - Strona - sortowanie podstron
PCPR Lubaczów Strategie, sprawozdania, programy - Moduł - zmiana zawartości
PCPR Lubaczów Strategie, sprawozdania, programy - Moduł - zmiana zawartości
PCPR Lubaczów Statut PCPR - Strona - nowa
PCPR Lubaczów Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 - Strona - nowa
PCPR Lubaczów Statut PCPR - Strona - nowa
PCPR Lubaczów Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Lubaczowskim na lata 2013-2020 - Strona - nowa