Załącznik do Uchwały Nr XLI/337/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie - POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE LUBACZOWSKIM NA LATA 2022-2027

Załącznik do Uchwały Nr XLI/337/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie - POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE LUBACZOWSKIM NA LATA 2022-2027