Uchwała Nr XLI/337/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 17 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Lubaczowskim na lata 2022 - 2027

Uchwała Nr XLI/337/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 17 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Lubaczowskim na lata 2022 - 2027