Administrator strony podmiotowej BIP

Administrator podmiotowej strony BIP

Beata Zadworna
tel. (0-16) 736 20 87
f
ax. (0-16) 736 20 92
pcpr@lubaczow.powiat.pl