Menu przedmiotowe

Informacje ogólne

 

Tryb działania i podstawy prawne

Uchwała nr 6/21/2019 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

Regulamin Organizacyjny

Uchwała Nr XXXIV/221/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianach w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie


Uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 1 czerwca 2012 r. o zmianach w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie i ustaleniu tekstu jednolitego 

Strategie, sprawozdania, programy

Uchwały 

Uchwała Nr 50/263/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie  z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Załącznik do uchwały Nr 50/263/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r.- zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i echnicznych  w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 1 do Zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (uchwała Nr 50/263/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r.)                    

Załącznik nr 2 do Zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (uchwała Nr 50/263/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r.)        

Uchwała Nr  50/264/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie  z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Uchwała nr 50/265/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie częstotliwości przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

Uchwała Nr 74/393/2018 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie  określenia wysokości dofinansowania do aparatu słuchowego dla osoby dorosłej

Uchwała Nr 6/20/2019 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Załącznik do Uchwały Nr 6/20/2019 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 stycznia 2019 r. - zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Uchwała Nr 187/790/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 12 grudnia 2023 r .w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Lubaczowskiego w zakresie pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2028 roku Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - 60 miejsc oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 5 miejsc

Uchwała Nr 187/791/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 12 grudnia 2023 r .w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Lubaczowskiego w zakresie pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2028 roku Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - 66 miejsc oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 4 miejsca

Finanse

Bilans

Informacja dodatkowa do bilansu za 2023 r

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Arkusz wyłączeń

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

 

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

Ogłoszenia

Zarządzenie nr 7/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie z dnia 12 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie za święto przypadające w sobotę tj.za dzień 6 stycznia 2024 r.

Uchwała Nr 180/749/2023 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 16 października 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lubaczowskiego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2028 roku

Uchwała Nr 180/750/2023 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Lubaczowskiego z zakresu pomocy społecznej


Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie za święto przypadające w sobotę tj.za dzień 11 listopada 2023 r.

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Zarządzenie Nr 11/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie za święto przypadające w sobotę, tj. za dzień 1 stycznia 2022 r.
 

Zarządzenie Nr 7/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie  z dnia 6 kwietnia 2021 r. o ustaleniu dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę, tj. za dni 1 maja 2021 r. i  25 grudnia 2021 r.

 
Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie  z dnia 1 kwietnia 2020 r. o ustaleniu dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę, tj. za dni 15 sierpnia 2020 r. i  26 grudnia 2020 r.


 

Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie z dnia  4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

 

Ogłoszenie nr 1 Starosty Lubaczowskiego z dnia 11 lipca 2019 r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

Redakcja biuletynu

Redakcja biuletynu

 

Instrukcja obsługi BIP

Instrukcja obsługi BIP
 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Pliki do pobrania
Pliki do pobrania

Kontakt

Kontakt