Menu przedmiotowe

Informacje ogólne

 

Tryb działania i podstawy prawne

Uchwała nr 6/21/2019 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

Regulamin Organizacyjny

Uchwała Nr XXXIV/221/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianach w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie


Uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 1 czerwca 2012 r. o zmianach w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie i ustaleniu tekstu jednolitego 

Strategie, sprawozdania, programy

 

Uchwały 

Uchwała Nr 50/263/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie  z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Załącznik do uchwały Nr 50/263/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r.- zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i echnicznych  w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 1 do Zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (uchwała Nr 50/263/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r.)                    

Załącznik nr 2 do Zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (uchwała Nr 50/263/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r.)        

Uchwała Nr  50/264/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie  z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Uchwała nr 50/265/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie częstotliwości przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

Uchwała Nr 74/393/2018 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie  określenia wysokości dofinansowania do aparatu słuchowego dla osoby dorosłej

Uchwała Nr 6/20/2019 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Załącznik do Uchwały Nr 6/20/2019 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 stycznia 2019 r. - zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 

Finanse

Bilans

Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 r

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Arkusz wyłączeń

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

 

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

Ogłoszenia
Ogłoszenie nr 1 Starosty Lubaczowskiego z dnia 11 lipca 2019 r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

Redakcja biuletynu

Redakcja biuletynu

 

Instrukcja obsługi BIP

Instrukcja obsługi BIP
 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

 

Kontakt

Kontakt