Menu przedmiotowe

Informacje ogólne

 

Tryb działania i podstawy prawne

Uchwała nr 6/21/2019 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

Regulamin Organizacyjny

Uchwała Nr XXXIV/221/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianach w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie


Uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 1 czerwca 2012 r. o zmianach w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie i ustaleniu tekstu jednolitego 

Strategie, sprawozdania, programy

 

Uchwały 

Uchwała Nr 50/263/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie  z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Załącznik do uchwały Nr 50/263/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r.- zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i echnicznych  w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 1 do Zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (uchwała Nr 50/263/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r.)                    

Załącznik nr 2 do Zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (uchwała Nr 50/263/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r.)        

Uchwała Nr  50/264/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie  z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Uchwała nr 50/265/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie częstotliwości przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

Uchwała Nr 74/393/2018 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie  określenia wysokości dofinansowania do aparatu słuchowego dla osoby dorosłej

Uchwała Nr 6/20/2019 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Załącznik do Uchwały Nr 6/20/2019 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 stycznia 2019 r. - zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 

Finanse

Bilans

Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 r

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Arkusz wyłączeń

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

 

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

Ogłoszenia
Ogłoszenie nr 1 Starosty Lubaczowskiego z dnia 11 lipca 2019 r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

Redakcja biuletynu

Redakcja biuletynu

 

Instrukcja obsługi BIP

Instrukcja obsługi BIP
 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Pliki do pobrania
Pliki do pobrania

Kontakt

Kontakt