Uchwała Nr XXXVI/308/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Programu Oddziałowywań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stsujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2023

Uchwała Nr XXXVI/308/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Programu Oddziałowywań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stsujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2023