Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021

Uchwala Nr IV/43/2019 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021

 

Powiatowy Program Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021