Ogłoszenia

Zarządzenie nr 7/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie z dnia 12 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie za święto przypadające w sobotę tj.za dzień 6 stycznia 2024 r.
 

Uchwała Nr 180/749/2023 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 16 października 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lubaczowskiego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2028 roku

Uchwała Nr 180/750/2023 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Lubaczowskiego z zakresu pomocy społecznej

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie za święto przypadające w sobotę tj.za dzień 11 listopada 2023 r.

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Zarządzenie Nr 11/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie za święto przypadające w sobotę, tj. za dzień 1 stycznia 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 7/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie  z dnia 6 kwietnia 2021 r. o ustaleniu dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę, tj. za dni 1 maja 2021 r. i  25 grudnia 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie  z dnia 1 kwietnia 2020 r. o ustaleniu dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę, tj. za dni 15 sierpnia 2020 r. i  26 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie z dnia  4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

 

Ogłoszenie nr 1 Starosty Lubaczowskiego z dnia 11 lipca 2019 r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych