Tryb działania i podstawy prawne

Uchwała nr 6/21/2019 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

Regulamin Organizacyjny

Uchwała Nr XXXIV/221/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianach w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie


Uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 1 czerwca 2012 r. o zmianach w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie i ustaleniu tekstu jednolitego