Finanse

ROK 2018

Bilans

Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 r

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Arkusz wyłączeń

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

 

ROK 2019

Bilans

Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 r

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Arkusz wyłączeń

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

ROK 2020
 

Bilans

Informacja dodatkowa do bilansu za 2020 r

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Arkusz wyłączeń

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

 

ROK 2021

Bilans

Informacja dodatkowa do bilansu za 2021 r

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Arkusz wyłączeń

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

 

ROK 2022

Bilans

Informacja dodatkowa do bilansu za 2022 r

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Arkusz wyłączeń

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

 

ROK 2023

Bilans

Informacja dodatkowa do bilansu za 2023 r

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Arkusz wyłączeń

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki