Uchwała Nr 50/264/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Uchwała Nr  50/264/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie  z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny