Uchwała nr 50/265/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie częstotliwości przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

Uchwała nr 50/265/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie częstotliwości przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych