Uchwała Nr 74/393/2018 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości dofinansowania do aparatu słuchowego dla osoby dorosłej

Uchwała Nr 74/393/2018 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie  określenia wysokości dofinansowania do aparatu słuchowego dla osoby dorosłej