Uchwała Nr 6/20/2019 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Uchwała Nr 6/20/2019 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Załącznik do Uchwały Nr 6/20/2019 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 stycznia 2019 r. - zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze