Uchwała Nr 50/263/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się

Uchwała Nr 50/263/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie  z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Załącznik do uchwały Nr 50/263/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r.- zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i echnicznych  w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 1 do Zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (uchwała Nr 50/263/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r.)                    

Załącznik nr 2 do Zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (uchwała Nr 50/263/2016 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 grudnia 2016 r.)