Polityka bezpieczeństwa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie z dnia  25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki  Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

 

Polityka Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie